dolany text

znak

Aktuálně

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,VE SPOLUPRÁCI S VEDENÍM NAŠÍ OBCE I STAROSTŮ OKOLNÍCH OBCÍ, SDH, VEDENÍM PARDUBICKÉHO KRAJE VYHLAŠUJEME SBÍRKU HUMANITÁRNÍ POMOCI PRO VÁLKOU ZASAŽENOU UKRAJINU. Materiální pomoc ve formě léků, drogerie, trvanlivých potravin, spacáků, dek, přikrývek, polštářů , stanů, baterií, baterek, pláštěnek apod..... Tato sbírka bude probíhat 4.3.2022  16:00 - 18:00, v…
V naší obci proběhne sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu  dne 30.4.2022(so) od 10:00. Čas je pouze orientační, je třeba vyčkat na příjezd svozové jednotky. Svozová místa: na obvyklých místech u kostela a u odbočky ke hřbitovu.Nebezpečný odpad: pneumatiky-osobní bez disků, barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, oleje, kyseliny, louhy-v původních obalech,…
Opět v naší obci proběhla Tříkrálová sbírka. Do kasiček se letos vybralo 6 920,-Kč.I letos tuto akci vedla paní Daniela Rawsthorne. Poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na sbírce a všem, kteří přispěli.