dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.07.2022 04.08.2022 Veřejné zasedání zastupitelstva obce 03.08.2022
2022-33 Kořínek Pavel
15.07.2022 03.08.2022 Návrh OZV-stanovení obecního systému odpadového hospodářství
2022-36 Skalová Iva
12.07.2022 27.07.2022 Veřejná vyhláška -rozhodnutí ve věci stanovení (rozšíření) dobývacího prostoru Dolany u Pardubic-II.etapa
2022-32 Skalová Iva
27.06.2022 13.07.2022 Veřejná vyhláška o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
2022-30 Kořínek Pavel
08.06.2022 21.06.2022 Záměr výměny obecního pozemku
2022-29 Kořínek Pavel
31.05.2022 09.06.2022 Veřejné zasedání zastupitelstva dne 08.06.2022
2022-27 Kořínek Pavel
30.05.2022 14.06.2022 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu-Czechman Triatlon 2022
2022-28 Skalová Iva
18.05.2022 16.06.2022 Záměr pronájmu obecní hospody
2022-24 Kořínek Pavel
18.05.2022 21.06.2022 Závěrečný účet SOP 2021
2022-25 Skalová Iva
18.05.2022 17.06.2022 Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení-stanovení dobývacího prostoru Dolany u Pardubic-II.etapa
2022-26 Skalová Iva
06.05.2022 24.05.2022 Závěrečný účet RSOB 2021
2022-23 Skalová Iva
04.05.2022 19.05.2022 Porovnání všech položek výpočtu cen stočného a dosažené skutečnosti v roce 2021
2022-22 Skalová Iva
25.04.2022 27.05.2022 Veřejná vyhláška Finančního úřadu Pardubického kraje
2022-21 Kořínek Pavel
21.04.2022 06.05.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu-OZV 1/2021
2022-19 Skalová Iva
21.04.2022 06.05.2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu-Novela 1/2022 k OZV 1/2021
2022-20 Skalová Iva
20.04.2022 29.04.2022 Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 28.04.2022
2022-18 Kořínek Pavel
13.04.2022 28.04.2022 Žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2022-16 Skalová Iva
13.04.2022 28.04.2022 Žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2022-17 Skalová Iva
03.04.2022 20.04.2022 Obec Dolany v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona o obcích oznamuje záměr uzavřít pachtovní smlouvu za účelem dobývání vyhrazeného nerostu.
2022-15 Kořínek Pavel
29.03.2022 07.04.2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 06.04.22
2022-14 Kořínek Pavel