dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.12.2019 31.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2025, rozpočet 2020-RSOB
2019-51 Skalová Iva
11.12.2019 21.12.2019 Pozvánka na zastupitelstvo 20.12.2019
2019-50 Kořínek Pavel
09.12.2019 10.01.2020 Ministerstvo zemědělství-opatření obecné povahy
2019-49 Skalová Iva
05.12.2019 20.12.2019 Veřejná vyfláška-Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
2019-46 Skalová Iva
05.12.2019 20.12.2019 Návrh rozpočtu obce Dolany pro rok 2020 + FIN 11/2019
2019-47 Skalová Iva
05.12.2019 20.12.2019 Návrh rozpočtu Mateřské školy Dolany na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2021-2022
2019-48 Skalová Iva
27.11.2019 06.12.2019 Pozvánka na zastupitelstvo 05.12.2019
2019-45 Kořínek Pavel
21.11.2019 06.12.2019 Krajský úřad Pardubického kraje-rozhodnutí-pokračování těžby štěrkopísků na výhradním ložisku v dobývacím prostoru Dolany u Pardubic
2019-44 Skalová Iva
18.11.2019 03.12.2019 Regionální svazek obcí Bohdanečsko-návrh rozpočtu 2020+návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2025
2019-43 Skalová Iva
14.11.2019 09.12.2019 Návrh rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2020 + FIN 10/2019
2019-42 Skalová Iva
16.10.2019 31.10.2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru: Pokračování těžby štěrkopísku na výhradním ložisku Dolany v dobývacím prostoru Dolany u Pardubic
2019-41 Skalová Iva
08.10.2019 23.10.2019 Veřejná vyhláška-společné povolení stavebního záměru -chodník od budovy Oú k novému RD směrem na Křičeň
2019-40 Skalová Iva
19.09.2019 04.10.2019 Upozornění ČEZ Distribuce, a.s.-odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů-nadzemní elektrické vedení
2019-39 Skalová Iva
17.09.2019 26.09.2019 Zastupitelstvo 25.09.2019
2019-38 Kořínek Pavel
04.09.2019 19.09.2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
2019-37 Skalová Iva
02.09.2019 17.09.2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích-rekonstrukce chodníku podél silnice č.III/3237
2019-35 Skalová Iva
02.09.2019 31.12.2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření pod č.j.18918/2019-MZE-16212 z 3.4.2019
2019-36 Skalová Iva
28.08.2019 11.09.2019 Záměr prodeje obecního vozidla.
2019-33 Kořínek Pavel
28.08.2019 12.09.2019 Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení-chodník od budovy Oú k novému RD směrem na Křičeň
2019-34 Skalová Iva
27.08.2019 12.09.2019 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. a odpověď-č.1
2019-32 Skalová Iva