dolany text

znak

Mobilní pošta

Od pondělí 08.08.2022 bude v naší obci mít zastávku Mobilní pošta. Poštu najdete na parkovišti za kostelem v sudé týdny od 11,50 hod - 12,20 hod a v liché týdny 12,05 hod - 12,35hod. Vyřídíte zde příjem vnitrostátních i mezinárodních zásilek, poštovní poukázky,SIPO, prodej kolků a cenin, prodej tisku a doplňkového zboží. Platba kartou.
letak posta