dolany text

znak

INFO SMS

Vážení spoluobčané,

v rámci zkvalitňování komunikace mezi Obecním úřadem a Vámi, jsme pro Vás zřídili službu informačních SMS. Pokud si zaregistrujete své telefonní číslo, budete ZDARMA dostávat přímo do svého mobilního telefonu informace hlášené v obecním rozhlase, případně informace o akcích pořádaných  v obci. Tento informační kanál bude samozřejmě využíván i v případě naléhavých zpráv - požár, povodně.... Databáze telefonních čísel bude sloužit výhradně pro potřeby Obecního úřadu Dolany .

Registraci svého telefonního čísla můžete provést třemi způsoby:

1 ) Nejjednodušší registraci provedete zasláním SMS zprávy ve tvaru:

PRIDmezera53345mezeraVSEmezeraJMENO 

např.: PRID 53345 VSE Kořínek

Zprávu odešlete na tel. číslo  792 464 903. Cena SMS je dle vašeho tarifu. Jde o obyčejné telefonní číslo. Při úspěšném provedení registrace Vám přijde zpět potvrzující SMS. Za přijaté SMS zprávy nic NEPLATÍTE. 


2) Vyplněním registračního formuláře na internetu
www.chytresms.cz/odbersms/dolany  


3) Přijďte v úředních hodinách na OÚ a telefonní číslo Vám bude zaregistrováno. Za OÚ Dolany – Kořínek Pavel