dolany text

znak

Knihovna

Sídlo: Dolany 78 (levý postranní vchod budovy Oú+Mš-vchod označen nápisem Knihovna)

Půjčovní doba: ve středu od 16:00 do 18:00 (letní prázdniny-omezený provoz-otevírací dobu najdete v aktualitách)

Knihovnice: Kamila Vrabková

V případě potřeby kontaktu pište nebo volejte na kontakty uvedené u obecního úřadu

roční čtenářský poplatek dospělí - 30,-Kč

roční čtenářský poplatek děti - 20,-Kč

roční rodinný poplatek - 40,-Kč (+ další dva čtenáři)

Ztráta knihy-výměna za stejnou knihu, nebo finanční náhrada.

Knihovní řád:

Formuláře:

Přihláška čtenáře:

Přihláška čtenáře-zákonný zástupce:

Rezervace knižního titulu:

Knižní fond: