dolany text

znak

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky:

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Dolany č.1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dolany a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 5.3.2008
Obecně závazná vyhláška obce Dolany č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsob jeho výběru 1.1.2016 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku ze psů 1.1.2016

Důležité zákony a vyhlášky:

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: