dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.07.2018 11.07.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 11.7.2018 v 18:00
2018-25 Obecní úřad
15.06.2018 30.06.2018 Oznámení záměru -pronájem pozemku p.č.70
2018-24 Obecní úřad
05.06.2018 25.06.2018 Závěrečný účet SOP za rok 2017
2018-22 Obecní úřad
29.05.2018 06.06.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 6.6.2018
2018-21 Obecní úřad
24.05.2018 08.06.2018 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. a odpověď-č.2
2018-18 Obecní úřad
24.05.2018 08.06.2018 Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)
2018-19 Obecní úřad
24.05.2018 08.06.2018 Veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu-konání sportovní akce Czechman Triatlon 2018
2018-20 Obecní úřad
16.05.2018 31.05.2018 Veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu-oprava a uzavírka silnice č.III/3237 v obci Křičeň
2018-17 Obecní úřad
14.05.2018 31.05.2018 Závěrečný účet RSOB za rok 2017
2018-16 Obecní úřad
10.05.2018 25.05.2018 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. a odpověď
2018-15 Obecní úřad
26.04.2018 29.05.2018 Veřejná vyhláška-Finanční úřad Pardubice-zpřístupnění hromadného předpisného seznamu-daň z nemovitých věcí na rok 2018
2018-14 Obecní úřad
25.04.2018 10.05.2018 Veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu na komunikacích -křižovatka silnic č.III/3237 a III/32312 v obci Staré Ždánice
2018-13 Obecní úřad
18.04.2018 03.05.2018 Oznámení záměru-pronájem pozemků p.č.613/5, p.č.620/3, p.č.1517, p.č.619/6, p.č.1492, p.č.1513, k.ú.Dolany u Pardubic
2018-12 Obecní úřad
16.04.2018 06.06.2018 Účetní závěrka obce Dolany za rok 2017
2018-10 Obecní úřad
16.04.2018 06.06.2018 Závěrečný účet obce Dolany za 2017
2018-11 Obecní úřad
12.04.2018 27.04.2018 Oznámení záměru-směna pozemků p.č.1624/60 a p.č.1232/2, k.ú.Lázně Bohdaneč
2018-09 Obecní úřad
06.03.2018 21.03.2018 Obec Černá u Bohdanče-záměr na pronájem restaurace čp.156
2018-08 Obecní úřad
26.02.2018 13.03.2018 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-bobr evropský
2018-06 Obecní úřad
22.02.2018 09.03.2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
2018-05 Obecní úřad
07.02.2018 15.02.2018 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 15.2.2018
2018-04 Obecní úřad