dolany text

znak

Výroční zpráva obce Dolany za rok 2017-podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Označení (jednací číslo): 2017-2

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 08.01.2018

Sejmuto: 23.01.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Obecní úřad