dolany text

znak

Upozornění pro občany-zákaz návozu nezpracovatelných dřevních hmot do kompostárny

Agrodružstvo Klas upozorňuje občany, aby vyváželi do kompostárny pouze kompostovatelný a zpracovatelný materiál, tedy např. travní hmotu, listí, odpadní hmotu ze zahrádek a dřevní hmotu do průměru maximálně 5cm. Docházelo k tomu, že do kompostárny byly vyváženy pařezy velkého rozměru a větve s průměrem nad 5 cm. V případě, že by docházelo k opětovnému navážení nezpracovatelného materiálu, bude kompostárna přístupna pouze pro společný návoz jednotlivých obcí a pro individuální návoz bude uzavřena.