dolany text

znak

Otevírací doba v knihovně o prázdninách

Obecní knihovna v Dolanech bude o prázdninách otevřena:
13.7.2016
3.8.2016
24.8.2016

vždy od 17:00 do 19:00hodin.