dolany text

znak

Očkování psů proti vzteklině

Dne 6.10.2017 bude probíhat očkování psů proti vzteklině .
15:20-15:35  u hospody
15:40-15:55  u rybníčka v chalupách

poplatek 150Kč

Očkování je povinné dle zákona č.182/2008 Sb., O veterinární péči: "Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců plně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor."