dolany text

znak

Aktuálně

V pátek 16.10.2020 bude zahájen samosběr palivového dřeva. Zájemci se mohou osobně hlásit u MUDr. Švadlenkové neo na telefonním čísle 776 191 974. Cena dřeva 100Kč/m3. Dřevo je určeno pouze pro místní obyvatele a pro vlastní potřebu.  
Upozorňujeme občany, že Stavební úřad Lázně Bohdaneč bude z technických důvodů uzavřen v termínu od 15.9. do 22.9.2020. Bude probíhat rekonstrukce kanceláří.
ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍ HOSPODY Obec Dolany dle §39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, nabízí k pronájmu část budovy čp.27 – hospoda + sál.  na p.č 40/1 kú Dolany u Pardubic, pozemky p.č 40/1 a  726 vše kú. Dolany u Pardubic k provozování hostinské činnosti. Podmínky pronájmu:…