dolany text

znak

Aktuálně

ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍ HOSPODY Obec Dolany dle §39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, nabízí k pronájmu část budovy čp.27 – hospoda + sál.  na p.č 40/1 kú Dolany u Pardubic, pozemky p.č 40/1 a  726 vše kú. Dolany u Pardubic k provozování hostinské činnosti. Podmínky pronájmu:…
OU a SDH Dolany Vás srdečně zve na Dolanské lesní odpoledne v pondělí 28.09.2020 od 14,00 hod.
Zemědělské subjekty v naší obci navštíví tazatel ČSÚ, který se prokazuje průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem). Ověření tazatele je možné na internetových stránkách  ČŠÚ www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazateleŠetření se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby. Podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ…
17.8.-28.8.2020 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen obecní úřad.