dolany text

znak

Aktuálně

OU a SDH Dolany Vás srdečně zve na Dolanské lesní odpoledne v pondělí 28.09.2020 od 14,00 hod.
Zemědělské subjekty v naší obci navštíví tazatel ČSÚ, který se prokazuje průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem). Ověření tazatele je možné na internetových stránkách  ČŠÚ www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazateleŠetření se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby. Podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ…
17.8.-28.8.2020 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen obecní úřad.
V sobotu 08.08.2020 se na OU koná prodej nepotřebného a vyřazeného majetku. Nábytek, zářivky......