dolany text

znak

Aktuálně

Vážení občané,Mas Bohdanečsko, kde je sdružena i obec Dolany, se na nás obrátilo s žádostí o pomoc a o spolupráci. Momentálně pracují na dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko na období 2021–2027. Smyslem strategického dokumentu je sladit představy všech aktérů rozvoje v regionu – samosprávy, neziskových organizací, podnikatelů, institucí…
Vážení občané, předkládáme Vám informace o placení poplatků za rok 2021. Základní rozpis o výši poplatků naleznete na úřední desce. Zde máte k dispozici opět slepou sestavu pro vaši orientaci po jednotlivých číslech popisných. Poplatek za psy je určen počtem Vašich psů, kteří jsou řádně zaregistrováni na obecním úřadě, poplatek za odpady je určen…