dolany text

znak

Aktuálně

Výzva k podání nabídky.OBEC DOLANY předkládá výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) na stavební práce „Dolany – chodník od budovy OÚ k novému RD směrem na obec Křičeň“.V případě zájmu o…
Žádáme občany o součinnost s obecním úřadem na zajištění podkladů pro svoz komunálního odpadu. Firma zajišťující svoz bude disponovat autem s vážením jednotlivých popelnic.   Nový systém vážení odpadu ve sběrné nádobě bude fungovat tak, že každá nádoba bude přesně evidovaná v  systému. Bude opatřena čipem a systém dovolí vysypat pouze tuto evidovanou…
Věnujte, prosím, pozornost stanovisku Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a…