dolany text

znak

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 913

Územní plán

Vydání Územního plánu Dolany:

Usnesení Zastupitelstva obce Dolany č.7/2014 ze dne 15.12.2014

Veřejná vyhláška vyvěšena: 16.12.2014

Nabyla účinnosti: 31.12.2014 (dle ustanovení § 173 odst.1 správního řádu-15.den po dni vyvěšení na úřední desce)

Územní plán Dolany je vystaven k veřejnému nahlédnutí na internetové adrese: https://www.pardubice.eu/vyhledavani?query=%C3%BAzemn%C3%AD+pl%C3%A1n , kde je seznam obcí, nebo na internetové adrese. kde naleznete přímo obec Dolany:

https://www.pardubice.eu/uzemni-plan-939

Dále je možné nahlédnout do územního plánu na obecním úřadě v době úředních hodin.