dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

2021

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.06.2021 18.06.2021 Min.zemědělství-veřejná vyhláška-oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek, návrh opatření obecné povahy-Národní plán povodí Labe
2021-18 Skalová Iva
27.05.2021 16.06.2021 Účetní závěrka Mš Dolany za rok 2020
2021-14 Skalová Iva
27.05.2021 16.06.2021 Účetní závěrka obce Dolany za rok 2020
2021-15 Skalová Iva
27.05.2021 16.06.2021 Závěrečný účet obce Dolany za rok 2020
2021-16 Skalová Iva
05.05.2021 20.05.2021 Nařízení státní veterinární správy-ukončení mimořádných veterinárních opatření
2021-13 Skalová Iva
04.05.2021 19.05.2021 Porovnání všech položek výpočtu cen stočného a dosažené skutečnosti v roce 2020
2021-12 Skalová Iva
23.04.2021 27.05.2021 Finanční úřad pro Pardubický kraj-veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam -daň z nemovitých věcí 2021
2021-11 Skalová Iva
31.03.2021 31.12.2021 Místní poplatky pro rok 2021
2021-10 Skalová Iva
29.03.2021 13.04.2021 Vyhlášení záměru pronájmu obecního pozemku p.č. 609/4
2021-09 Skalová Iva
20.03.2021 06.04.2021 Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka.
2021-08 Kořínek Pavel
03.03.2021 12.03.2021 Veřejné zasedání Zastupitelstva 11.03.2021
2021-07 Kořínek Pavel
24.02.2021 05.03.2021 Zasedání Zastupitelstva 04.03.2021
2021-06 Kořínek Pavel
21.01.2021 05.02.2021 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích-označení snížené nosnosti mostních objektů
2021-05 Skalová Iva
11.01.2021 26.01.2021 Výroční zpráva obce Dolany za rok 2021
2021-03 Skalová Iva
11.01.2021 26.01.2021 Dražební vyhláška-elektronická dražba 25.2.2021 v 10:30-povinný Pavlica Ladislav
2021-04 Skalová Iva
06.01.2021 22.01.2021 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku
2021-02 Kořínek Pavel
05.01.2021 31.12.2021 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu SOP na rok 2021
2021-01 Skalová Iva

2020

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.12.2020 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2026, rozpočet 2021-RSOB
2020-53 Skalová Iva
16.12.2020 29.12.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany
2020-51 Kořínek Pavel
10.12.2020 28.12.2020 Návrh rozpočtu obce Dolany pro rok 2021 + FIN 11/2020
2020-50 Skalová Iva