dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.10.2021 26.10.2021 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.10.-9.10.2021
2021-32 Skalová Iva
04.10.2021 20.10.2021 Vyhlášení záměrů výpůjček obecních pozemků
2021-35 Kořínek Pavel
22.09.2021 01.10.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 30.09.2021
2021-34 Kořínek Pavel
21.09.2021 07.10.2021 Záměr výměny obecního pozemku
2021-33 Kořínek Pavel
21.09.2021 09.10.2021 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 v obci Dolany
2021-31 Skalová Iva
20.09.2021 06.10.2021 Přijatá opatření ke kontrole MVCR ze dne 22.07.2021.
2021-32 Kořínek Pavel
15.09.2021 10.10.2021 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskové volební komise obce Dolany k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9.10.2021
2021-27 Skalová Iva
15.09.2021 30.09.2021 Posuzování vlivů na životní prostředí-vrácení dokumentace-pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa
2021-30 Skalová Iva
08.09.2021 09.10.2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9.října 2021
2021-26 Skalová Iva
01.09.2021 10.09.2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 09.09.2021
2021-25 Kořínek Pavel
01.09.2021 16.09.2021 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu-Czechman Triatlon 2021
2021-25 Skalová Iva
23.08.2021 07.09.2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
2021-23 Skalová Iva
23.08.2021 09.10.2021 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.-9.října 2021
2021-24 Skalová Iva
12.08.2021 27.08.2021 Žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2021-22 Skalová Iva
10.08.2021 25.08.2021 Zveřejnění dokumentace-posuzování vlivů na životní prostředí-Rozšíření DP Dolany u Pardubic-pokračování v těžbě štěrkopísku na výhradním ložisku, II.etapa
2021-21 Skalová Iva
19.07.2021 31.07.2022 Oznámení o uložení závěrečného účtu RSOB za rok 2020
2021-20 Skalová Iva
12.07.2021 31.07.2022 Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SOP za rok 2020 a rozpočtového opatření č.1/2021
2021-28 Skalová Iva
09.06.2021 25.06.2021 Závěrečný účet SOP 2020
2021-19 Skalová Iva
02.06.2021 17.06.2021 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce 16.06.2021
2021-19 Kořínek Pavel
01.06.2021 17.06.2021 Závěrečný účet RSOB 2020
2021-17 Skalová Iva