dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

2014

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.05.2014 30.06.2014 Oznámení úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových-nemovitosti, jejichž vlastníci nejsou dostatečně určitě označeni
2014-012
08.05.2014 24.05.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 v obci Dolany, Pardubický kraj
2014-010
29.04.2014 03.06.2014 Veřejná vyhláška-zpřístupnění hromadného předpisného seznamu-daň z nemovitostí na rok 2014
2014-009
16.04.2014 01.05.2014 Nařízení Státní veterinární správy-ukončení veterinárních opatření-varroáza včel
2014-008
09.04.2014 17.04.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 17.4.2014
2014-007
08.04.2014 24.05.2015 Informace volebním stranám o počtu a místě volebních okrsků v obci Dolany pro volby...
2014-006
18.03.2014 08.05.2014 Veřejná vyhláška-zveřejnění návrhu územního plánu Dolany
2014-005
12.03.2014 31.12.2014 Poplatky a stočné 2014 včetně pokynů k platbě
2014-004
06.03.2014 24.03.2014 Závěrečný účet obce Dolany za rok 2013
2014-003
17.02.2014 05.03.2014 Závěrečný účet RSOB za 2013+příloha-přezkum hospodaření
2014-002
29.01.2014 06.02.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 6.2.2014
2014-001

2015

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.12.2015 17.12.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17.12.2015
18.11.2015 03.12.2015 Návrh rozpočtu obce Dolany 2016
18.11.2015 03.12.2015 Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o místním poplatku ze psů
18.11.2015 03.12.2015 Návrh rozpočtu SOP na rok 2016
18.11.2015 03.12.2015 Obecně závazná vyhláška obce Dolany č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
05.11.2015 13.11.2015 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 13.11.2015
02.11.2015 18.11.2015 Regionální svazek obcí Bohdanečsko-rozpočet na 2016
02.11.2015 17.11.2015 regionální svazek obcí Bohdanečsko-rozpočtový výhled 2017-2021
21.09.2015 05.10.2015 Odstanění a okleštění stromoví-vedení elektrické energie
2015-018