dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.09.2013 19.09.2013 Veřejnoprávní smlouva o odchytu synantropních, toulavých, nebezpečných nebo obdobných zvířat
2013-024
08.08.2013 10.09.2013 Nařízení-vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
2013-022
07.08.2013 22.08.2013 Záměr prodeje-nepoužívaná technika
2013-021
30.07.2013 08.08.2013 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 8.8.2013 od 19:00
2013-020
15.07.2013 30.07.2013 Veřejná vyhláška-možnost převzít písemnost-Miroslav Němeček
2013-019
12.06.2013 20.06.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 20.6.2013
2013-018
29.05.2013 13.06.2013 Nařízení státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření-varroáza včel
2013-017
24.05.2013 10.06.2013 Závěrečný účet SOP za rok 2012 vč.přílohy
2013-016
20.05.2013 04.06.2013 Závěrečný účet 2012 + přílohy
2013-015
23.04.2013 28.05.2013 Veřejná vyhláška-zpřístupnění hromadného předpisného seznamu-daň z nemovitostí 2013
2013-013
16.04.2013 01.05.2013 Oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel
2013-012
20.03.2013 05.04.2013 Obecně závazná vyhláška obce Dolany č.1/2013 o místním poplatku za provoz systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsob jeho výběru
2013-011
06.03.2013 21.03.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19.3.2013
2013-010
20.02.2013 10.03.2013 Závěrečný účet RSOB 2012 a příloha-přezkum hospodaření RSOB za 2012
2013-009
31.01.2013 15.02.2013 Veřejná dražební vyhláška-čp.67+pozemek p.č.59/4
2013-008
24.01.2013 15.02.2013 Záměr-směna pozemku
2013-006
22.01.2013 13.02.2013 Usnesení-dražba nemovitosti č.p.4+pozemek p.č.18/4 v k.ú. Dolany u Pardubic
2013-005
16.01.2013 31.01.2013 Informace voličům o době a místě konání 2.kola volby prezidenta ČR konané ve dnech 25. a 26.ledna 2013
2013-003
16.01.2013 24.01.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 24.1.2013
2013-004
15.01.2013 30.01.2013 Veřejná vyhláška-zveřejnění návrhu územního plánu
2013-002