dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

2013

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.04.2013 28.05.2013 Veřejná vyhláška-zpřístupnění hromadného předpisného seznamu-daň z nemovitostí 2013
2013-013
16.04.2013 01.05.2013 Oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel
2013-012
20.03.2013 05.04.2013 Obecně závazná vyhláška obce Dolany č.1/2013 o místním poplatku za provoz systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsob jeho výběru
2013-011
06.03.2013 21.03.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19.3.2013
2013-010
20.02.2013 10.03.2013 Závěrečný účet RSOB 2012 a příloha-přezkum hospodaření RSOB za 2012
2013-009
31.01.2013 15.02.2013 Veřejná dražební vyhláška-čp.67+pozemek p.č.59/4
2013-008
24.01.2013 15.02.2013 Záměr-směna pozemku
2013-006
22.01.2013 13.02.2013 Usnesení-dražba nemovitosti č.p.4+pozemek p.č.18/4 v k.ú. Dolany u Pardubic
2013-005
16.01.2013 31.01.2013 Informace voličům o době a místě konání 2.kola volby prezidenta ČR konané ve dnech 25. a 26.ledna 2013
2013-003
16.01.2013 24.01.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 24.1.2013
2013-004
15.01.2013 30.01.2013 Veřejná vyhláška-zveřejnění návrhu územního plánu
2013-002
14.01.2013 28.01.2013 Výsledky 1.kola volby prezidenta ČR v Dolanech
2013-001
29.01.2012 13.02.2012 Výsledky 2.kola volby prezidenta ČR v Dolanech
2013-007

2014

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.12.2014 01.01.2015 Veřejná vyhláška-vydání Územního plánu Dolany
2014-031
03.12.2014 18.12.2014 Svazek obcí Přeloučska-návrh rozpočtu na rok 2015, rozpočtový výhled 2015-2020
2014-029
20.11.2014 12.12.2014 Návrh rozpočtu obce Dolany na rok 2015
2014-028
05.11.2014 20.11.2014 Návrh rozpočtu Regionálního svazku obcí Bohdanečsko na rok 2015 a rozpočtový výhled 2016-2020
2014-026
29.10.2014 07.11.2014 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva dne 7.11.2014
2014-025
22.10.2014 06.11.2014 Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nejsou dotatečně určitě označeni v katastru nemovitostí-katastr Dolany, okres Pardubice
2014-024
12.10.2014 28.10.2014 Výsledky voleb do zastupitelstva obce, které se konaly 10.10.-11.10.2014
2014-23