dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

2019

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.05.2019 04.06.2019 Závěrečný účet SOP 2018
2019-19 Skalová Iva
15.05.2019 30.05.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 29.5.2019
2019-17 Skalová Iva
13.05.2019 30.05.2019 Účetní závěrka obce Dolany za rok 2018
2019-14 Skalová Iva
13.05.2019 30.05.2019 Závěrečný účet obce Dolany za rok 2018
2019-15 Skalová Iva
07.05.2019 07.06.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za 2018
2019-13 Skalová Iva
25.04.2019 28.05.2019 Finanční úřad pro Pardubický kraj-veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam -daň z nemovitých věcí 2019
2019-11 Skalová Iva
25.04.2019 25.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.května 2019 v obci Dolany, Pardubický kraj
2019-12 Skalová Iva
24.04.2019 01.05.2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Dolany pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019
2019-10 Skalová Iva
04.04.2019 25.05.2019 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019
2019-08
25.03.2019 09.04.2019 Záměr výpůjčky pozemků obce Dolany
2019-07
04.03.2019 13.03.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dolany 13.3.2018 v 18:00
2019-06
14.02.2019 01.03.2019 Výroční zpráva obce Dolany za rok 2018
2019-05
16.01.2019 24.01.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 24.1.2019 od 18:00
2019-03

2018

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.12.2018 19.12.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19.12.2018 od 18:00
2018-46
06.12.2018 21.12.2018 Cena vodného a stočného od 1.1.2019-VAK Pardubice
2018-45
03.12.2018 17.12.2018 SOP-rozpočet 2019,střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023, FIN k 31.10.2018
2018-44
29.11.2018 19.12.2018 Návrh rozpočtu Mateřské školy Dolany na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2019-2020
2018-41
29.11.2018 14.12.2018 Obecně závazná vyhláška č.2/2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2002
2018-42
29.11.2018 19.12.2018 Návrh rozpočtu obce Dolany na rok 2019
2018-43
26.11.2018 11.12.2018 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. a odpověď-č.3
2018-40