dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

2022

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.03.2022 06.04.2022 Účetní závěrka Mš Dolany za rok 2021
2022-11 Skalová Iva
21.03.2022 06.04.2022 Účetní závěrka obce Dolany za rok 2021
2022-12 Skalová Iva
21.03.2022 06.04.2022 Závěrečný účet obce Dolany za rok 2021
2022-13 Skalová Iva
16.02.2022 03.03.2022 Záměr výpůjčky-obecní pozemky p.č.66/2 a p.č.70
2022-08 Skalová Iva
08.02.2022 01.03.2022 Záměr pronájmu obecní hospody
2022-07 Kořínek Pavel
02.02.2022 17.02.2022 Veřejná vyhláška-oznámení o vydání opatření obecné povahy-Národní plán povodí Labe
2022-06 Skalová Iva
12.01.2022 21.01.2022 Veřejné zasedání zastupitelstva 20.01.2022
2022-05 Kořínek Pavel
05.01.2022 20.01.2022 Výroční zpráva obce Dolany za rok 2021
2022-03 Skalová Iva
05.01.2022 20.01.2022 Žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2022-04 Skalová Iva

2021

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.12.2021 20.01.2022 Posuzování vlivů na životní prostředí-zveřejnění přepracované dokumentace-pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa
2021-45 Skalová Iva
12.12.2021 21.12.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 20.12.2021
2021-45 Kořínek Pavel
02.12.2021 20.12.2021 Návrh rozpočtu Mateřské školy Dolany na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2023-2024
2021-44 Skalová Iva
01.12.2021 20.12.2021 Návrh rozpočtu obce Dolany pro rok 2022 + FIN 10/2021
2021-43 Skalová Iva
30.11.2021 15.12.2021 Veřejná vyhláška-oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích -p.č.1309 a p.č.1373 v k.ú. Dolany u Pardubic
2021-42 Skalová Iva
29.11.2021 16.12.2021 Regionální svazek obcí Bohdanečsko-návrh rozpočtu 2022+návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2027
2021-41 Skalová Iva
23.11.2021 02.12.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 1.12.2021
2021-40 Skalová Iva
16.11.2021 09.12.2021 Návrh rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2022 + FIN 10/2021+střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026
2021-39 Skalová Iva
09.11.2021 24.11.2021 Obecně závazná vyhláška obce Dolany č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
2021-38 Skalová Iva
26.10.2021 04.11.2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 03.11.2021
2021-37 Kořínek Pavel
20.10.2021 04.11.2021 ČEZ-výzva k odstranění stromoví
2021-36 Skalová Iva