dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.11.2011 21.12.2010 Veřejná vyhláška-rozhodnutí-novostavba Kořínkovi
2011-031
12.10.2011 24.10.2011 Pozvánka na schůzi zastupitelstva 20.10.2011
2011-028
03.10.2011 03.11.2011 Výzva ke kácení a okleštění stromoví-ČEZ
2011-027
14.09.2011 23.09.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 22.9.2011
2011-026
31.08.2011 03.10.2011 Oznámení-informace o návrhu koncepce "Program rozvoje Pradubického kraje"
2011-025
29.08.2011 19.09.2011 Veřejná vyhláška-oznámení-garáž s dílnou čp.111-J.Pleskot
2011-023
29.08.2011 19.09.2011 Veřejná vyhláška-oznámení-novostavba rodinného domu-Kořínkovi
2011-024
17.08.2011 03.08.2012 Výzva pro nájemce hrobových míst na hřbitově v Dolanech
2011-022
04.08.2011 30.08.2011 Veřejná vyhláška-oznámení-hospodářský objekt-Jiráskovi
2011-021
29.07.2011 14.08.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 9.8.2011
2011-020
29.06.2011 18.07.2011 Celkové vyúčtování-výpočet ceny vodné a stočné 2010-VAK Pardubice
2011-019
23.06.2011 18.07.2011 Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek-k.ú.Dolany
2011-018
08.06.2011 23.06.2011 Veřejná vyhláška-rozhodnutí-Kanalizace a ČOV Rohoznice
2011-017
26.05.2011 23.06.2011 Krajská veterinární správa Pardubice-mimořádná veterinární opatření-včelstva
2011-016
11.05.2011 31.05.2011 Závěrečný účet SOP-rok 2010
2011-015
04.05.2011 26.05.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12.5.2011
2011-014
06.04.2011 21.04.2011 Zveřejnění záměru-prodej pozemku p.č. 665/14 v k.ú. Dolany
2011-013
23.03.2011 21.03.2011 Veřejná vyhláška-vodoprávní řízení-Kanalizace a ČOV Rohoznice
2011-012
17.03.2011 30.03.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28.3..2011
2011-011
14.03.2011 21.04.2011 Oznámení ČSÚ, pracoviště ČSÚ a pracoviště České pošty-sčítání lidu 2011
2011-008