dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.08.2016 18.08.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
2016-26 Kořínek Pavel
04.08.2016 01.09.2016 Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Dolany, okres Pardubice
2016-22
04.08.2016 19.08.2016 Veřejná vyhláška-odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
2016-23
13.06.2016 20.06.2016 Veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu-akce Triatlon Pardubice
2016-20
02.06.2016 17.06.2016 Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod-CZ05
2016-20
02.06.2016 17.06.2016 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 16.6.2016 od 19:00
2016-21
01.06.2016 06.06.2016 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-Czechman Triatlon 2016
2016-19
31.05.2016 08.06.2016 Veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v Rohoznici
2016-18
23.05.2016 06.06.2016 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Dolanech
2016-16
23.05.2016 06.06.2016 Veřejná vyhláška-zahájení stavebního řízení-polní cesta Plch-Dolany
2016-17
18.05.2016 02.06.2016 Závěrečný účet SOP za 2015
2016-15
28.04.2016 31.05.2016 Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí na rok 2016
2016-14
24.03.2016 31.03.2016 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 31.3.2016
2016-12
16.03.2016 31.03.2016 Závěrečný účet obce Dolany za rok 2015
2016-11
15.03.2016 31.03.2016 Oznámení záměru prodeje parcely č.49/4, k.ú.Dolany u Pardubic
2016-13
03.03.2016 18.03.2016 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-seznam nemovitostí, jejichž vlastníci nejsou dotatečně označeni
2016-10
01.03.2016 16.03.2016 Závěrečný účet Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za rok 2015
2016-09
23.02.2016 09.03.2016 Zveřejnění žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2016-08
17.02.2016 03.03.2016 Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Rohovládova Bělá
2016-07
15.02.2016 01.03.2016 Obecně závazná vyhláška č.1/2016
2016-06