dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.10.2019 31.10.2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru: Pokračování těžby štěrkopísku na výhradním ložisku Dolany v dobývacím prostoru Dolany u Pardubic
2019-41 Skalová Iva
08.10.2019 23.10.2019 Veřejná vyhláška-společné povolení stavebního záměru -chodník od budovy Oú k novému RD směrem na Křičeň
2019-40 Skalová Iva
19.09.2019 04.10.2019 Upozornění ČEZ Distribuce, a.s.-odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů-nadzemní elektrické vedení
2019-39 Skalová Iva
17.09.2019 26.09.2019 Zastupitelstvo 25.09.2019
2019-38 Kořínek Pavel
04.09.2019 19.09.2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
2019-37 Skalová Iva
02.09.2019 17.09.2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích-rekonstrukce chodníku podél silnice č.III/3237
2019-35 Skalová Iva
02.09.2019 31.12.2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření pod č.j.18918/2019-MZE-16212 z 3.4.2019
2019-36 Skalová Iva
28.08.2019 11.09.2019 Záměr prodeje obecního vozidla.
2019-33 Kořínek Pavel
28.08.2019 12.09.2019 Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení-chodník od budovy Oú k novému RD směrem na Křičeň
2019-34 Skalová Iva
27.08.2019 12.09.2019 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. a odpověď-č.1
2019-32 Skalová Iva
14.08.2019 23.08.2019 Pozvánka Zastupitelstvo 22.08.2019
2019-31 Kořínek Pavel
31.07.2019 09.08.2019 Pozvánka na zastupitelstvo 08.08.2019
2019-30 Kořínek Pavel
17.07.2019 26.07.2019 Zastupitelstvo 25.07.2019
2019-29 Kořínek Pavel
16.07.2019 31.07.2019 Veřejná vyhláška-oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek-chodník podél silnice č.III/3237
2019-28 Skalová Iva
01.07.2019 30.06.2020 Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SOP za rok 2018
2019-26 Skalová Iva
01.07.2019 31.12.2019 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 SOP na rok 2019
2019-27 Skalová Iva
25.06.2019 04.07.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 3.7.2019
2019-25 Skalová Iva
19.06.2019 04.07.2019 Veřejná vyhláška-oznámení o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje
2019-24 Skalová Iva
17.06.2019 30.06.2020 Oznámení o uložení závěrečného účtu RSOB za rok 2018
2019-23 Skalová Iva
06.06.2019 15.06.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14.6.2019
2019-22 Skalová Iva