dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

2018

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.05.2018 25.05.2018 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. a odpověď
2018-15
26.04.2018 29.05.2018 Veřejná vyhláška-Finanční úřad Pardubice-zpřístupnění hromadného předpisného seznamu-daň z nemovitých věcí na rok 2018
2018-14
25.04.2018 10.05.2018 Veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu na komunikacích -křižovatka silnic č.III/3237 a III/32312 v obci Staré Ždánice
2018-13
18.04.2018 03.05.2018 Oznámení záměru-pronájem pozemků p.č.613/5, p.č.620/3, p.č.1517, p.č.619/6, p.č.1492, p.č.1513, k.ú.Dolany u Pardubic
2018-12
16.04.2018 06.06.2018 Účetní závěrka obce Dolany za rok 2017
2018-10
16.04.2018 06.06.2018 Závěrečný účet obce Dolany za 2017
2018-11
12.04.2018 27.04.2018 Oznámení záměru-směna pozemků p.č.1624/60 a p.č.1232/2, k.ú.Lázně Bohdaneč
2018-09
06.03.2018 21.03.2018 Obec Černá u Bohdanče-záměr na pronájem restaurace čp.156
2018-08
01.03.2018 31.12.2018 Poplatky za odpady, poplatky za psy a stočné 2018-obec Dolany
2018-07
26.02.2018 13.03.2018 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-bobr evropský
2018-06
22.02.2018 09.03.2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
2018-05
07.02.2018 15.02.2018 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 15.2.2018
2018-04
05.02.2018 20.02.2018 Veřejná vyhláška-návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického kraje
2018-03
23.01.2018 27.01.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany pro volbu prezidenta ČR, II.kolo, konanou ve dnech 26. a 27.ledna 2018
2018-02
04.01.2018 31.12.2018 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu SOP na rok 2018
2018-01

2017

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.01.2018 23.01.2018 Výroční zpráva obce Dolany za rok 2017-podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2017-2
20.12.2017 13.01.2018 Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR ve dnech 12. a 13.ledna 2018 v obci Dolany
2017-50
18.12.2017 03.01.2018 Veřejná vyhláška-výzva-návrh opatření obecné povahy týkající se bobra evropského
2017-49
12.12.2017 14.12.2017 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Dolany pro volbu prezidenta ČR, konanou 12.-13.1.2018(případné II.kolo 26.-27.1.2018)
2017-48
05.12.2017 19.12.2017 Cena vodného a stočného -Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.-od 1.1.2018
2017-47