dolany text

znak

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 03.08.2022

Označení (jednací číslo): 2022-33

Popis (anotace):
Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu ve středu 03.08.2022 od 18:00hod.

Program:

1)      Volba komisí.
2)      Schválení zápisu z předchozího zasedání ZO.
3)      Rozpočtová změna č.2.
4)      Umístění volných finančních prostředků na spořící účet u banky Moneta.
5)      Schválení vyhlášky o systému obecního odpadového hospodářství.
6)      Schválení nákupu robotu do Mateřské školy.
7)      Schválení dotace pro MŠ z MŠMT s názvem Šablony IV.
8)      Schválení směny části pozemků 609/33 – 676m2 ( nově označený jako pozemek 609/57), k.ú. Dolany u Pardubic za pozemek 1606/39 - k.ú. Lázně Bohdaneč.
9)      Dodatek smlouvy s SOP Přelouč.
10) Změna cen energií při pronájmu budovy na hřišti.
11)  Různé.

Kořínek Pavel - místostarosta                                                        
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 24.07.2022

Sejmuto: 04.08.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Kořínek Pavel