dolany text

znak

Záměr výměny obecního pozemku

Označení (jednací číslo): 2022-29

Popis (anotace):
ZÁMĚR výměny obecního pozemku

            Obec Dolany dle §39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, vyhlašuje záměr výměny části obecního pozemku o výměře 676 m2, který bude oddělen z pozemku p. č. 609/33 nově označen jako pozemek pozemková parcela č. 609/57 jak vyznačeno v geometrickém plánu č. 99/2022 vypracovaném Ing. Josefem Jankem. Pozemek se nachází v k. ú. Dolany u Pardubic a to za pozemek ve vlastnictví pana Mgr. Ing. Jiřího Novotého p. č. 1606/39 k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře 516 m2. Pro účely směnné smlouvy se považuje hodnota pozemků za stejnou.
Příloha geometrický plán č.: 99/2022

                                               Havránek Miroslav - starosta
Soubory ke stažení:
g-plan-1.pdf
g-plan-2.pdf

Vyvěšeno: 08.06.2022

Sejmuto: 21.06.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Kořínek Pavel