dolany text

znak

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 08.06.2022

Označení (jednací číslo): 2022-27

Popis (anotace):
Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu ve středu 08.06.2022 od 18:00hod.

Program:
1) Volba komisí.
2) Schválení zápisu z předchozího zasedání ZO.
3) Schválení přijetí dotace od Pardubického kraje pro výjezdovou jednotku hasičů.
4) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku č. 1240 k.ú. Dolany u Pardubic k uložení kabelového vedení.
5) Různé.

Havránek Miroslav – starosta 
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 31.05.2022

Sejmuto: 09.06.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Kořínek Pavel