dolany text

znak

Obec Dolany v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona o obcích oznamuje záměr uzavřít pachtovní smlouvu za účelem dobývání vyhrazeného nerostu.

Označení (jednací číslo): 2022-15

Popis (anotace):
Obec Dolany v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona o obcích oznamuje záměr uzavřít pachtovní smlouvu za účelem dobývání vyhrazeného nerostu. Celý text záměru včetně přílohy je v souboru ke stažení.
Soubory ke stažení:
zamer-pacht-tezba.pdf

Vyvěšeno: 03.04.2022

Sejmuto: 20.04.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Kořínek Pavel