dolany text

znak

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 06.04.22

Označení (jednací číslo): 2022-14

Popis (anotace):
Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu ve středu 06.04.2022 od 18:00hod.

Program:

1)     Volba komisí.
2)     Schválení zápisu z předchozího zasedání ZO.
3)     Účetní závěrka MŠ Dolany.
4)     Účetní závěrka obce Dolany.
5)     Závěrečný účet obce Dolany.
6)     Přijaté opatření k Výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolany za rok 2021.
7)     Odmítnutí dotace z SFDI na chodník OU směr Křičeň.
8)     Věcné břemeno ČEZ.
9)     Nedobytné pohledávky obce.
10)  Budova na hřišti – pravidla úklidu.
11)  Hospoda informace.
12)  Různé.

Kořínek Pavel – místostarosta
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 29.03.2022

Sejmuto: 07.04.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Kořínek Pavel