dolany text

znak

Veřejná vyhláška-oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích -p.č.1309 a p.č.1373 v k.ú. Dolany u Pardubic

Označení (jednací číslo): 2021-42

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 30.11.2021

Sejmuto: 15.12.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Skalová Iva