dolany text

znak

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 1.12.2021

Označení (jednací číslo): 2021-40

Popis (anotace):
Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu ve středu 01.12. 2021 od 18:00hod. 

Body jednání: 

1)      Volba komisí.

2)      Schválení zápisu z předchozího zasedání ZO.

3)      Návrh rozpočtu pro rok 2022

4)       Rozpočtová změna č.3

5)     Inventury

6)     Schválení směny části pozemků 609/8 – 30m2, pozemku 609/34 – 430 m2 oba k.ú.          Dolany u Pardubic za pozemek 1682/5 - k.ú. Lázně Bohdaneč.

7)     Zřízení požární jednotky JPO V.

8)      Hospoda – informace o úpravách.

9)      Různé

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 23.11.2021

Sejmuto: 02.12.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Skalová Iva