dolany text

znak

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 03.11.2021

Označení (jednací číslo): 2021-37

Popis (anotace):
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany 03.11.2021 

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu ve středu 3.listopadu 2021 od 18:00hod.

Body jednání:

1)      Volba komisí.
2)      Schválení zápisu z předchozího zasedání ZO.
3)      Kontrola plnění usnesení.
4)      Smlouva o smlouvě budoucí - kabelové vedení NN na pozemku p.č. 665/8 a 646 kú Dolany u Pardubic.
5)    Obecně závazná vyhláška č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
6)      Zkapacitnění ČOV.
7)      Různé
Vyvěšeno: 26.10.2021
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 26.10.2021

Sejmuto: 04.11.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Kořínek Pavel