dolany text

znak

Vyhlášení záměrů výpůjček obecních pozemků

Označení (jednací číslo): 2021-35

Popis (anotace):
ZÁMĚR výpůjčky obecního pozemku

           
Obec Dolany dle §39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, vyhlašuje záměr výpůjčky pozemků nebo jejich částí viz přiložené soubory vše k.ú. Dolany u Pardubic. Výpůjčka bude poskytnuta na dobu neurčitou. Účelem výpůjčky je drobná zemědělská – zahrádkářská činnost. Vypůjčitel musí mít zajištěn přístup na předmět výpůjčky.

Jedná se o pozemky nebo jejich části: p.č. 43/1 k.ú Dolany u Pardubic, p.č. 43/18 k.ú Dolany u Pardubic, p.č. 609/1 k.ú Dolany u Pardubic, p.č. 609/4 k.ú Dolany u Pardubic, p.č. 609/8 k.ú Dolany u Pardubic, p.č. 609/33 k.ú Dolany u Pardubic, p.č. 609/35 k.ú Dolany u Pardubic, p.č. 609/42 k.ú Dolany u Pardubic, p.č. 609/43 k.ú Dolany u Pardubic, p.č. 681 k.ú Dolany u Pardubic

Vyvěšeno: 04.10.2021

Sejmuto: 20.10.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Kořínek Pavel