dolany text

znak

Záměr výměny obecního pozemku

Označení (jednací číslo): 2021-33

Popis (anotace):
ZÁMĚR výměny obecního pozemku
Na základě žádosti pana Zdeňka Jezdinského, obec Dolany u Pardubic dle §39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, vyhlašuje záměr výměny části obecního pozemku p.č 609/8 o výměře 30 m2 a pozemku p.č.609/34 o výměře 430 m2 oba k.ú. Dolany u Pardubic za pozemek ve vlastnictví žadatele p.č. 1682/5 k.ú. Lázně Bohdaneč o výměře 515m2.Příloha geometrický plán č.: 360-232/2021
Soubory ke stažení:
zamer-zj.pdf
geometr1.pdf
geometr2.pdf

Vyvěšeno: 21.09.2021

Sejmuto: 07.10.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Kořínek Pavel