dolany text

znak

Zasedání Zastupitelstva 04.03.2021

Označení (jednací číslo): 2021-06

Popis (anotace):
Veřejné zasedání  zastupitelstva obce Dolany 04.03.2021

 

Zveme na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v zasedací místnosti obecního úřadu  04.03.2021 od 18:00hod.

Body jednání:

1)      Volba komisí.

2)      Schválení zápisu z předchozího zasedání ZO.

3)      Kontrola plnění usnesení.

4)      Zpráva o inventurách.

5)      Schválení Smlouvy o odvádění odpadních vod.

6)      Schválení ceny stočného pro r. 2021.

7)      Schválení poplatků za komunální odpad a  za psy.

8)      Schválení výše nájemného hrobových míst.

9)      Schválení výsadby lesa podle ÚP.

10)   Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou SOP a.s.

11)   Schválení dohod o provedení práce s p. Havránkem a MUDr. Švadlenkovou.

12)   Dar Domov pod Kuňkou.

13)   Schválení zápisu do Kroniky za r.2018 a 2019.

14)   Schválení prodejní ceny vytěženého dřeva.

15)   Různé

Vyvěšeno: 24.02.2021
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 24.02.2021

Sejmuto: 05.03.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Kořínek Pavel