dolany text

znak

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany 10.09.2020

Označení (jednací číslo): 2020-33

Popis (anotace):
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany 10.09.2020

 

Zveme na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v zasedací místnosti obecního úřadu 10.09.2020 od 18:00hod.

Body jednání:

1)      Volba komisí.

2)      Schválení zápisu z předchozího zasedání ZO.

3)      Kontrola plnění usnesení.

4)      Rozpočtová změna

5)      Veřejnoprávní smlouva o výkonu činnosti Městské policie Lázně Bohdaneč v obci Dolany

6)      Vyhlášení záměru pronájmu obecní hospody

7)      Různé

V Dolanech dne 02.09.2020                                                     starosta M.Havránek

Vyvěšeno: 02.09.2020

Sejmuto: 11.09.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Kořínek Pavel