dolany text

znak

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce 23.07.2020

Označení (jednací číslo): 2020-25

Popis (anotace):
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany 23.07.2020

 

Zveme na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00hod.

Body jednání:

1)      Volba komisí.

2)      Schválení zápisu z předchozího zasedání ZO.

3)      Kontrola plnění usnesení.

4)      Seznámení s výsledky kontroly o výkonu samostatné působnosti obce Ministerstvem vnitra.

5)      Schválení přijetí dotace z Pardubické kraje.

6)      Rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2019 do fondů.

7)      Oprava kapličky, výběr nejvhodnější nabídky.

8)      Nákup stolu a laviček k dětskému hřišti.

9)      Různé

V Dolanech dne 15.07.2020                                                   starosta M.Havránek
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 15.07.2020

Sejmuto: 24.07.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Kořínek Pavel