dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.01.2022 21.01.2022 Veřejné zasedání zastupitelstva 20.01.2022
2022-05 Kořínek Pavel
05.01.2022 20.01.2022 Výroční zpráva obce Dolany za rok 2021
2022-03 Skalová Iva
05.01.2022 20.01.2022 Žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2022-04 Skalová Iva