dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.09.2021 10.09.2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 09.09.2021
2021-25 Kořínek Pavel
01.09.2021 16.09.2021 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu-Czechman Triatlon 2021
2021-25 Skalová Iva
23.08.2021 07.09.2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
2021-23 Skalová Iva
23.08.2021 09.10.2021 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.-9.října 2021
2021-24 Skalová Iva
12.08.2021 27.08.2021 Žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2021-22 Skalová Iva
10.08.2021 25.08.2021 Zveřejnění dokumentace-posuzování vlivů na životní prostředí-Rozšíření DP Dolany u Pardubic-pokračování v těžbě štěrkopísku na výhradním ložisku, II.etapa
2021-21 Skalová Iva
09.06.2021 25.06.2021 Závěrečný účet SOP 2020
2021-19 Skalová Iva
02.06.2021 17.06.2021 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce 16.06.2021
2021-19 Kořínek Pavel
01.06.2021 17.06.2021 Závěrečný účet RSOB 2020
2021-17 Skalová Iva
01.06.2021 18.06.2021 Min.zemědělství-veřejná vyhláška-oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek, návrh opatření obecné povahy-Národní plán povodí Labe
2021-18 Skalová Iva
27.05.2021 16.06.2021 Závěrečný účet obce Dolany za rok 2020
2021-16 Skalová Iva
27.05.2021 16.06.2021 Účetní závěrka Mš Dolany za rok 2020
2021-14 Skalová Iva
27.05.2021 16.06.2021 Účetní závěrka obce Dolany za rok 2020
2021-15 Skalová Iva
05.05.2021 20.05.2021 Nařízení státní veterinární správy-ukončení mimořádných veterinárních opatření
2021-13 Skalová Iva
04.05.2021 19.05.2021 Porovnání všech položek výpočtu cen stočného a dosažené skutečnosti v roce 2020
2021-12 Skalová Iva
23.04.2021 27.05.2021 Finanční úřad pro Pardubický kraj-veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam -daň z nemovitých věcí 2021
2021-11 Skalová Iva
31.03.2021 31.12.2021 Místní poplatky pro rok 2021
2021-10 Skalová Iva
29.03.2021 13.04.2021 Vyhlášení záměru pronájmu obecního pozemku p.č. 609/4
2021-09 Skalová Iva
20.03.2021 06.04.2021 Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka.
2021-08 Kořínek Pavel
03.03.2021 12.03.2021 Veřejné zasedání Zastupitelstva 11.03.2021
2021-07 Kořínek Pavel