dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.12.2021 20.01.2022 Posuzování vlivů na životní prostředí-zveřejnění přepracované dokumentace-pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa
2021-45 Skalová Iva
12.12.2021 21.12.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 20.12.2021
2021-45 Kořínek Pavel
02.12.2021 20.12.2021 Návrh rozpočtu Mateřské školy Dolany na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2023-2024
2021-44 Skalová Iva
01.12.2021 20.12.2021 Návrh rozpočtu obce Dolany pro rok 2022 + FIN 10/2021
2021-43 Skalová Iva
30.11.2021 15.12.2021 Veřejná vyhláška-oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích -p.č.1309 a p.č.1373 v k.ú. Dolany u Pardubic
2021-42 Skalová Iva
29.11.2021 16.12.2021 Regionální svazek obcí Bohdanečsko-návrh rozpočtu 2022+návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2027
2021-41 Skalová Iva
23.11.2021 02.12.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 1.12.2021
2021-40 Skalová Iva
16.11.2021 09.12.2021 Návrh rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2022 + FIN 10/2021+střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026
2021-39 Skalová Iva
09.11.2021 24.11.2021 Obecně závazná vyhláška obce Dolany č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
2021-38 Skalová Iva
26.10.2021 04.11.2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 03.11.2021
2021-37 Kořínek Pavel
20.10.2021 04.11.2021 ČEZ-výzva k odstranění stromoví
2021-36 Skalová Iva
11.10.2021 26.10.2021 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.10.-9.10.2021
2021-32 Skalová Iva
04.10.2021 20.10.2021 Vyhlášení záměrů výpůjček obecních pozemků
2021-35 Kořínek Pavel
22.09.2021 01.10.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 30.09.2021
2021-34 Kořínek Pavel
21.09.2021 09.10.2021 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 v obci Dolany
2021-31 Skalová Iva
21.09.2021 07.10.2021 Záměr výměny obecního pozemku
2021-33 Kořínek Pavel
20.09.2021 06.10.2021 Přijatá opatření ke kontrole MVCR ze dne 22.07.2021.
2021-32 Kořínek Pavel
15.09.2021 10.10.2021 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskové volební komise obce Dolany k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9.10.2021
2021-27 Skalová Iva
15.09.2021 30.09.2021 Posuzování vlivů na životní prostředí-vrácení dokumentace-pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa
2021-30 Skalová Iva
08.09.2021 09.10.2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9.října 2021
2021-26 Skalová Iva