dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.12.2019 21.12.2019 Pozvánka na zastupitelstvo 20.12.2019
2019-50 Kořínek Pavel
09.12.2019 10.01.2020 Ministerstvo zemědělství-opatření obecné povahy
2019-49 Skalová Iva
05.12.2019 20.12.2019 Veřejná vyfláška-Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
2019-46 Skalová Iva
05.12.2019 20.12.2019 Návrh rozpočtu obce Dolany pro rok 2020 + FIN 11/2019
2019-47 Skalová Iva
05.12.2019 20.12.2019 Návrh rozpočtu Mateřské školy Dolany na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2021-2022
2019-48 Skalová Iva
02.09.2019 31.12.2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření pod č.j.18918/2019-MZE-16212 z 3.4.2019
2019-36 Skalová Iva
01.07.2019 30.06.2020 Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SOP za rok 2018
2019-26 Skalová Iva
01.07.2019 31.12.2019 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 SOP na rok 2019
2019-27 Skalová Iva
17.06.2019 30.06.2020 Oznámení o uložení závěrečného účtu RSOB za rok 2018
2019-23 Skalová Iva
04.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-opatření odchylná od §31 odst.6, §32 odst.1 a §33 odst.1-3 lesního zákona
2019-09
14.02.2019 31.12.2019 Místní poplatky a stočné pro rok 2019
2019-04
10.01.2019 31.12.2023 Informace o zveřejnění střednědobého výhledu SOP na roky 2019-2023
2019-01
10.01.2019 31.12.2019 Informace o zveřejnění rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na 2019
2019-02