dolany text

znak

Obec Dolany - úřední deska

2020

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.10.2020 07.11.2020 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.– zahájení zjišťovacího řízení-pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa
2020-42 Skalová Iva
01.10.2020 - Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č.3/20
2020-40 Skalová Iva
23.09.2020 - Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č.1/20 a č.2/20
2020-39 Skalová Iva
05.08.2020 31.12.2020 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-Min.zemědělství-č.j.17110/2020-MZE-16212
2020-29 Skalová Iva
15.07.2020 30.06.2021 Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SOP za rok 2019
2020-23 Skalová Iva
15.07.2020 31.12.2020 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 SOP na rok 2020
2020-24 Skalová Iva
10.07.2020 31.07.2021 Oznámení o uložení závěrečného účtu RSOB za rok 2019
2020-22 Skalová Iva
22.04.2020 31.12.2020 Nové místní poplatky a stočné pro rok 2020
2020-16 Skalová Iva
06.04.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-lesy ČR-kůrovec
2020-14 Skalová Iva
08.01.2020 31.12.2020 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu SOP na rok 2020
2020-01 Skalová Iva

2019

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.12.2019 31.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2025, rozpočet 2020-RSOB
2019-51 Skalová Iva
04.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-opatření odchylná od §31 odst.6, §32 odst.1 a §33 odst.1-3 lesního zákona
2019-09
10.01.2019 31.12.2023 Informace o zveřejnění střednědobého výhledu SOP na roky 2019-2023
2019-01

2018

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.12.2018 - Oznámení o uložení schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu a účetní závěrky Mateřské školy Dolany, okres Pardubice
2018-48

2017

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.03.2017 - Oznámení o uložení schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu, veškerých rozpočtových opatření a závěrečných účtů obce Dolany
2017-13