dolany text

znak

Důležitá telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor 150
Evropská linka tísňového volání 112
Zdravotnická záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158
   
Poruchy elektřina 840 850 860   
Poruchy plyn 1239
Poruchy voda 466 310 357
   
Krajský úřad 466 026 111
Krajská hygienická stanice Pardubice 466 531 930
Magistrát města Pardubic 466 859 111
Finanční úřad Pardubice 466 033 111
Katastrální úřad Pardubice 466 023 111
Nemocnice Pardubice 466 011 111