dolany text

znak

MAS Bohdanečsko-dotazník pro občany

Vážení občané,

Mas Bohdanečsko, kde je sdružena i obec Dolany, se na nás obrátilo s žádostí o pomoc a o spolupráci. Momentálně pracují na dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko na období 2021–2027. Smyslem strategického dokumentu je sladit představy všech aktérů rozvoje v regionu – samosprávy, neziskových organizací, podnikatelů, institucí a občanů. Aby mohly být problémy řešeny efektivně, je potřeba v rámci regionu postupovat koncepčně a s jasným záměrem.


Pro potřeby dokumentu je vytvořen v Google formuláři dotazník pro obyvatele z území MAS Bohdanečsko. Tím, že i obyvatelé regionu vyjádří svůj názor, pomohou lépe zacílit dotace tak, aby jejich využití bylo co nejsmysluplnější. 

Formuláře jsou zpřístupněny k vyplnění do 19. 4. 2021. Jejich vyplnění zabere ani ne 5 minut. Na poslední straně vyplněného formuláře je důležité kliknout na tlačítko „Odeslat“, aby byl vyplněný formulář uložen a jeho odpovědi zahrnuty do závěrečného vyhodnocení. To je však v závěru dotazníku uvedeno.

Odkaz na Google formulář pro občany: https://forms.gle/j8Uq8A9KwEKriHmw5

Jsou připravené i dotazníky pro neziskové organizace a podnikatele. 

Odkaz na Google formulář pro neziskové organizace: https://forms.gle/oFS8cghTWsDzEjKfAVelmi Vám tímto děkujeme za podporu a spolupráci.Ing. Lenka Makovská

projektový manažer SCLLD

MAS Bohdanečsko, z. s.