dolany text

znak

Český statistický úřad-šetření v obci 1.9.-30.11.2020

Zemědělské subjekty v naší obci navštíví tazatel ČSÚ, který se prokazuje průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem). Ověření tazatele je možné na internetových stránkách  ČŠÚ www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele

Šetření se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby. Podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové schránky nebo poštou.

Tazatelé navštíví zemědělce v obci v termínu od 1.9. do 30.11.2020, ověří jejich aktivitu, zabezpečí vyplnění a odevzdání výkazů.


ČSÚ předem děkuje za spolupráci