dolany text

znak

Žádost Oú Dolany, aby občané Dolan vyplnili přihlášky k registraci-odpady -podklad pro systém svozu komunálního odpadu

Žádáme občany o součinnost s obecním úřadem na zajištění podkladů pro svoz komunálního odpadu. Firma zajišťující svoz bude disponovat autem s vážením jednotlivých popelnic.   Nový systém vážení odpadu ve sběrné nádobě bude fungovat tak, že každá nádoba bude přesně evidovaná v  systému. Bude opatřena čipem a systém dovolí vysypat pouze tuto evidovanou nádobu. Odpad v nádobě bude při výsypu zvážen. Systémem budou evidovány veškeré nádoby, které občané oficiálně využívají na sběr a svoz jednotlivých odpadů a bude přehled o váhách odpadů v jednotlivých nádobách.

Tímto budeme v souladu s novým zákonem o odpadech, jehož cílem je dále nenavyšovat nárůst nevyužitelných odpadů na skládku, ale naopak eliminovat tento odpad. Již nyní chce SOP a.s. (firma zajišťující svoz komunálního odpadu) mít připravenu databázi všech nádob, které jsou u jednotlivých zákazníků – občanů.

Proto žádáme občany o vyplnění přihlášky k registraci-místnímu poplatku z komunálního odpadu, kde budete registrovat za jedno číslo popisné všechny osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na tomto čísle popisném a zejména o vyplnění počtu a velikosti svozových nádob a jejich umístění. Tyto údaje budou sloužit jako podklad pro svozový systém. Prosíme všechny o aktuální údaje!!!!

Přihláška bude doručena do schránky jednotlivých domů nebo ji naleznete také na stránkách obce www.obecdolany.cz v oddíle obecní úřad-vyhlášky a zákony-pod seznamem místních vyhlášek , a to ve formátu .pdf (na ruční vyplnění) nebo .xlsx (na vyplnění elektronicky). Také ji nalezneta zde:Vyplněné přihlášky odevzdejte co nejdříve, nejpozději do 20.4.2020 v místním obchodě do vyhrazené schránky, nebo elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předem děkujeme za rychlé vyplnění a odevzdání k dalšímu zpracování.