dolany text

znak

Provoz Obecního úřadu Dolany od 16.3.2020

Úřední hodiny každou středu od 16:00 do 18:00 budou zachovány, ale žádáme občany, aby na úřad přišli pouze v nezbytných případech.
Žádosti, podání a podněty můžete zaslat poštou, e-mailem, popřípadě datovou schránkou.

Až do odvolání budou zrušeny pokladní hodiny (PO 10:00-12:00, ST 16:00-18:00), tzn. že Obecní úřad Dolany ruší veškeré platby v hotovosti a pozastavuje vybírání poplatků v hotovosti do pokladny obce.